About

Arctic Booking skal gi turistene en helhetlig og innbydene oversikt over aktiviteter og overnattingsmuligheter fra medlemsbedriftene langs “Yttersia”. Det vil vektlegges å lage en nettportal hvor det er enkelt å få oversikt, samt booke overnatting og aktiviteter. Det vil også være mulighet å sy sammen pakker på tvers av bedriftene.

 

Pakker

Felles pakker og tilbud som kobler de ulike bedriftene sammen og gir turistene et helhetlig tilbud vil være en viktig del av Arctic Booking. Bedrifter som naturlig komplementerer hverandre kan på denne måten gå sammen og gi turistene en enda bedre opplevelse.

 

Arctic Booking sin logo skal symbolisere:

  • fisk
  • nordlys
  • bølgende hav
  • øyeblikk /opplevelse

We strive to deliver the best experience in the Arctic.